کلیه عملیات طراحی وتهیه نقشه اسكلت
فلزی را به گروه با تجربه و خبره بسپارید


09386898538 تماس بگیرید

 

 
 

برآورد وزن


     نقشه معماری دارم  

     نقشه معماری ندارم  


* پارامتر های اختصاصی {{plan.name}} (متر)

تصویر {{plan.name}}


لطفا در ثبت تلفن همراه دقت نمائید، زیرا قبل از ارسال نتایج با شما تماس گرفته می شود
لطفا در ثبت تلفن همراه دقت نمائید، زیرا قبل از ارسال نتایج با شما تماس گرفته می شود
فقط فایل ZIP (فایل dwg. خود را zip کرده و آپلود نمایید)

    بله  

    خیر  

 

 
 

© 2017 IranMTO

   صفحه اصلیبرآورد  :  تماس با ما