کلیه عملیات طراحی وتهیه نقشه اسكلت
فلزی را به گروه با تجربه و خبره بسپارید


09386898538 تماس بگیرید

 طراحی، ساخت و نصب اسكلت فلزی، ساختمانهای صنعتی و سوله

هزینه های ساخت بستگی به مصالح، ابعاد سازه، سبک یا سنگین بودن نوع پوشش، محل احداث و كاربری متغییر می باشد


جهت برآورد وزن آهن آلات مصرفی در سوله ها اینجا کلیک کنید

 
 
 

© 2017 IranMTO

   صفحه اصلیبرآورد  :  تماس با ما